Pozvánka

<< >>

Výroční valná hromada SDH Satalice

V pátek 27.1.2017 proběhla Výroční valná hromada SDH Praha – Satalice.

Opět po roce jsme se sešli v celku hojném počtu v salónku Satalického Sportareálu. Na začátku schůze proběhlo přivítání hostů, kterých dorazilo k naší radosti dost. Byli to za Městskou část Praha – Satalice paní starostka Milada Voborská s paní místostarostkou paní Leonou Táborskou. Za MSH Hl.m. Prahy dorazil pan Mirek Blaha. Dále dorazili zástupci našich spřátelených sborů SDH Březiněves, Ďáblice, Jenštejn, Letňany, Miškovice, Praha 8 a Veleň.

Dále schůze probíhala dle schváleného programu. V jejím průběhu jsme například zavzpomínali na zemřelého velitele Jirku Beneše, dále nám paní starostka s místostarostkou předali informace o vývoji stavby nové hasičské zbrojnice, hosté přednesli zdravice ze svých sborů a probrali jsme všechny možné otázky chodu sboru i jednotky.

Po ukončení oficialit proběhla nejočekávanější část večera a tou byla večeře v podobě řízku se šťouchanými bramborami.

Děkuji panu Milanu Biškovi s rodinou za výborné občerstvení a všem ostatním za účast.

Tomáš Maršál

velitel SDH Praha – Satalice

 

 

 

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2017

pf2017_sdhsatalice_plakat

Jirka Beneš † 16. listopadu 2016

Dne 16. listopadu 2016 se uzavřela životní cesta našeho kamaráda a nejdéle sloužícího velitele Satalických dobrovolných hasičů pana Jiřího Beneše.

jirka

15. ročník Memoriálu Marty Habadové

O víkendu 12.-13.11. se členové našeho kolektivu mladých hasičů zúčastnili 15. ročníku Memoriálu Marty Habadové v lehkoatletické hale Otakara Jandery v pražské Stromovce.

V sobotu byly na pořadu dne pokusy mladších dívek a chlapců, kde jsme v obou kategoriích měli své zastoupení. V kategorii mladších dívek nastoupila za náš sbor Alena Jeřábková, která skončila na 124 místě ze 166 účastnic.

V kategorii mladších chlapců jsme byli zastoupení Janem Kolářem, Petrem Slepánkem, Dominikem Růžičkou, Richardem Hrabou a Tomem Wasserbauerem. V celorepublikové konkurenci 243 závodníků skončil Honza 188., Petr 228., Dominik 229., Ríša 230., a Tom 236.

V neděli jsme měli zastoupení pouze v kategorii starších chlapců, kde nás reprezentovali Filip Brejcha, Petr Švarc, Matouš Pernica a David Chaloupka. Mezi zhruba 210  závodníky se Filip umístil na 177., Matouš na 190., Petr na 196. a David na 200. místě.

Všem našim závodníkům děkujeme za reprezentaci sboru a podané výsledky. Rodičům a přátelům děkujeme za pomoc a podporu.