Pozvánka

<< >>

Hasičská zábava 25.3.2017

Koupí vstupenky souhlasí návštěvník s Návštěvním řádem

Zimní pohár v uzlování 2017

V sobotu 25.2.2017 se členové kolektivu mladých hasičů zúčastnili Zimního poháru v uzlování v Horních Měcholupech.

V mladší kategorii jsme měli zastoupení jak v družstvech tak v jednotlivcích. V celkovém počtu 30-ti družstev se družstvo A ve složení Alena Jeřábková, Eliška Geislerová, Hana Mahmud, Dominik Růžička a Jan Kolář umístilo na 5. místě s časem 34,80 s. Družstvo B ve složení Antonín Mor, Petr Slepánek, Richard Hraba, Jan Hlavnička a Tom Wasserbauer skončilo na 6. místě s časem 35,56 s.

Mezi 29-ti jednotlivci v mladší kategorii se Hana Mahmud umístila s časem 19,22 s na 3. místě a Eliška Geislerová s časem 17,12 s na krásném 1. místě.

V kategorii starších jsme měli zastoupení mezi jednotlivci, kde se v konkurenci 40-ti závodníků umístil Filip Brejcha na 6. místě s časem 14,22 s a Petr Švarc na 4. místě s časem 13,66 s.

Mezi družstvy v kategorii starších jsme soutěžili s družstvem, které doplnili členové SDH Třebonice a takto složené družstvo soutěžilo mimo pořadí. Čas, který dosáhli – 27,19 s, by je řadil na 9. místo mezi 23-mi družstvy.

V kategorii dorostu náš sbor zastupoval Jan Jiroušek, který s časem 15,97 s a s bezchybným testem skončil na 17. místě z 62. závodníků.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci sboru.

Hasičská zábava 25.3.2017

pozvanka_ples_brezen_2017

Koupí vstupenky souhlasí návštěvník s Návštěvním řádem

Výroční valná hromada SDH Satalice

V pátek 27.1.2017 proběhla Výroční valná hromada SDH Praha – Satalice.

Opět po roce jsme se sešli v celku hojném počtu v salónku Satalického Sportareálu. Na začátku schůze proběhlo přivítání hostů, kterých dorazilo k naší radosti dost. Byli to za Městskou část Praha – Satalice paní starostka Milada Voborská s paní místostarostkou paní Leonou Táborskou. Za MSH Hl.m. Prahy dorazil pan Mirek Blaha. Dále dorazili zástupci našich spřátelených sborů SDH Březiněves, Ďáblice, Jenštejn, Letňany, Miškovice, Praha 8 a Veleň.

Dále schůze probíhala dle schváleného programu. V jejím průběhu jsme například zavzpomínali na zemřelého velitele Jirku Beneše, dále nám paní starostka s místostarostkou předali informace o vývoji stavby nové hasičské zbrojnice, hosté přednesli zdravice ze svých sborů a probrali jsme všechny možné otázky chodu sboru i jednotky.

Po ukončení oficialit proběhla nejočekávanější část večera a tou byla večeře v podobě řízku se šťouchanými bramborami.

Děkuji panu Milanu Biškovi s rodinou za výborné občerstvení a všem ostatním za účast.

Tomáš Maršál

velitel SDH Praha – Satalice

 

 

 

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2017

pf2017_sdhsatalice_plakat