Foto ze zásahu 30.4.2012

P9, Semilská x Cukrovarská ; požár skládky odpadu