PF 2021

Poprvé MAŠKARNÍ bál v Satalicích

Koupí vstupenky souhlasí návštěvník s návštěvním řádem

Letní kino ženy v běhu 6.9.2019

STATEK SATALICE (ulice K Rybníčku) od 20:15

lavičky bez opěradel

výborné občerstvení zajištěno

vstupné dobrovolné

Poděkování za finanční podporu kroužku mladých hasičů

V roce 2019 jsme požádali o přidělení grantů na podporu vybavení kroužku mladých hasičů. Uspěli jsme ve dvou dotačních programech, díky kterým se nám podařilo pořídit velké množství soutěžního materiálu. S novým vybavením se bude našim mladým hasičům lépe trénovat i závodit a jejich činnost bude bezpečnější.

V roce 2019 finančně podpořili náš kroužek mladých hasičů a za to jim patří veliký dík:

Nadační fond Veolia částkou 25.000 Kč, za které jsme pořídili sady závodních hadic pro dětské a juniorské družstvo.

Magistrát hlavního města Prahy v dotačním programu na podporu volného času dětí a mládeže částkou 46.900 Kč , za které jsme pořídili vybavení na požární útoky.

Pozvánka na hasičskou zábavu

Výroční valná hromada 24.1.2020