Historie

110.výročí založení SDH Praha-Satalice

11.října 2008 proběhly oslavy 110.výročí založení SDH Praha-Satalice. Oslavy započaly námětovým cvičením na budovu nádraží v Praze- Satalicích, kterého se zúčastnily jednotky HZS hl.m. stanice č.10, HZS SŽDC Praha, JSDH Satalice,  Březiněves, Koloděje, Letňany a Miškovice. Dále ZZS Hl.m. Prahy, Městská policie a Policie ČR. Námětové cvičení splnilo svůj záměr, seznámit obyvatele z prací hasičů a jejich spolupráci ze složkami IZS.

Po skončení NC se přistoupilo k slavnostní části oslav. Pan mgr.Rudolf Blažek 1.náměstek primátora spolu s kandidátem do senátu p.Tomášem Kladívkem předali SDH Satalice nové dopravní vozidlo FORD TRANSIT. Poté zástupce ústředí SH ČMS p.Černík předal stuhu III.stupně na historický prapor. Následovalo předání další stuhy od starosty městské části p.Vojtěchem Vaňharou na náš prapor. Dále bylo provedeno ocenění jednotlivců různými medailemi a Čestnými uznáními.

V ulici K Nádraží pak následovala výstava techniky složek IZS. Tato se setkala u obyvatelů Satalic i ostatních návštěvníků s velkým úspěchem.

Celkově mohu hodnotit tento den jako velice úspěšný co do propagace a obeznámení obyvatel s prací hasičských jednotek a celého IZS.

Jiří Beneš velitel JSDH Praha-Satalice

6.ledna 1899 sbor dobrovolných hasičů ze Satalic byl vyzbrojen

– První požár u kterého sbor zasahoval byl 13.května 1899 v Satalicích, druhý 16.srpna 1899 na Chvalech.

– 28.července 1899 Sbor se dostavil na místní nádraží ve slavnostním. Když jeho veličenstvo císař a král František Josef I. jel k velkému vojenskému cvičení do Mimoně a Mladé Boleslavy 1899.

– Sbor se účastnil 24.června 1900 sjezdu župy Brandýské n/l a veřejného cvičení sboru dobrovolných hasičů ve Sluhách a prohlídky Mratínské továrny po cvičení mněl proslov př. Jindra z Náchoda.

– Schůze župy Karlínské 15.července 1900 v Předbojích zástupce našeho sboru Josef Suchý. Noví hasičský sbor továrny Kolben a spol. ve Vysočanech s počtem členů 19 přistoupil k župě Karlínské.

– Na výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů v Satalicích  5. srpna 1900 bylo schváleno.

Cvičení každou neděli od 16 hodin do 17 hodin.

Kdo se třikrát nedostaví bude ze sboru vyloučen.

Když vytáhneme mimo obec má člen dostat dva litry piva za jeho námahu.

-26.srpna 1900 ku požáru do Horních Počernic hořela stodola p. Nolce i s úrodou shořela.

– Schůze župy Karlínské 16.prosince 1900 která se odbývala ve Vysočanech . Jednáno, aby se přípřeže které vyjedou k požárům platili od okresního zastupitelství Karlínského.

Přistoupili k župě Karlínské sbory Hloubětín a Stará Trója.

– Schůze župy Karlínské 19.května 1901 ve Staré Tróji a zároveň prohlídka vinných sklepů v Podhůří majitele pana Kafky.

Jednání,aby byl zrušen praporový fond a zřízen fond ku podpoře vdov a sirotků po zemřelích členech a stanoven roční příspěvek 10 korun pro každý sbor.

– Sjezd župy Karlínské 14.července 1901 a veřejné cvičení sborů dobrovolných hasičů ve Kbelích  k 20 letům trvání sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích.

Veškeré sbory dobrovolných hasičů župy Karlínské se dohodli, aby každý člen platil ročně 30 haléřů  na fond pro vdovy a sirotky po zemřelích členech hasičských.

-Schůze župy Karlínské 11.května 1902 v Bohnicích.

Sbor dobrovolných hasičů z Bohnic přistoupil k župě Karlínské, která nyní čítá 22 sborů.

Schůze se účastnil člen okresního zastupitelství pan Vraný, který přislíbil, že se bude starati, aby přípřeže ku požáru byly placené od okresního výboru, pojištění koní se má v nejkratší době uskutečnit.

– Sbor dobrovolných hasičů v Satalicích 13.května 1902 vyjel ku požáru o jedné hodině v noci dojelo se do Chval požár byl daleko tak se sbor vrátil.

– Schůze župy Karlínské se konala 26.října 1902 v Horních Počernicích projednávalo se.

Aby se nechalo na vůli sboru  dobrovolných hasičů, jestli chtějí nosit třílété stužky na levém rukávě odznaky, které jsou červené stuhy.

-Ku požáru do Kbel 2.dubna 1903 sbor dojel druhý, požár vznikl od dehtu v továrně.

– Ku požáru 25.září 1903 do Radonic se dostavil sbor se strojem.Práci nezačal pracovalo pět strojů.

– Schůze župy Karlínské se odbývala 15. ledna 1905 v Satalicích.

– usnesení, aby se zaslala slavnostní petice okresnímu výboru v Karlíně, aby přispíval na přípřeže ku požárům do sousedních obcí.

– aby cvičení byla u všech sborů stejná a také povely. Které vydává U.J.H.K.Č. přesně zachovali, aby okrskoví dozorci župní nato dbali a sami se přesvědčovali v sborových cvičeních jestli sbory tak cvičí.

Přijat noví sbor ve Velké Bášti.

-Požár u pana Nováka obecní starosta v Satalicích vypukl 8.února 1905 po deváté hodině večer.

– Jeho veličenstvo císař František Josef I přijel do Prahy 15.dubna 1907 a bydlel v Praze 14 dnů sbor dobrovolných hasičů Satalic vyslal delegáty ku vítání jeho veličenstva. Těmi delegáty byly Josef Suchý a Josef Žižka.

Komentáře jsou uzavřeny.