Naše činnost

Zásahy  |  Plán činnosti  |

Každé úterý má schůzku náš kolektiv mladých hasičů, při níž se děti intenzivně připravují na soutěže v požárním sportu, zdokonalují své teoretické znalosti v oblasti požární ochrany a provádí údržbu techniky ve zbrojnici, při které se připravují na své možné působení ve výjezdové jednotce v budoucnu.

Z významnějších aktivit, vyjma běžné činnosti při požárech a technických zásazích, stojí z minulosti za zmínku připomenout účast při likvidacích škod po tragických povodních v libereckém kraji, které postihly v srpnu 2010 značnou část naší země, námětové cvičení při příležitosti 130. výročí založení SDH Kbely v září 2011 anebo účast při celopražském protipovodňovém cvičení ve stavění protipovodňových zábran.

Když se ohlédneme za rokem 2011, který byl svou aktivitou pestřejší než kterýkoli jiný předtím, tak zavzpomínáme na výlet do policejního muzea v Praze, kam jsme se s dětmi vydali motorovým vláčkem. Za připomínku stojí exkurze v hasičské stanici ve Strašnicích, úklid obory v Satalicích, který se společně se skauty stal naší tradicí nebo návštěva historického muzea dopravního podniku s projížďkou historickou tramvají. S příchodem nového školního roku se kolektiv vydal parníkem do zoologické zahrady v Tróji a již v říjnu byla pro mladé hasiče zorganizována exkurze na letišti v Ruzyni. Na závěr roku 2011 hasiči ze Satalic uspořádali ve spolupráci s pracovníky technického oddělení Dopravního podniku a kolegy z hasičského záchranného sboru Metro preventivně-výchovnou akci pro zrakově postiženou mládež, kolektivy mladých hasičů na území Prahy a širokou veřejnost.

Dále je potřeba zmínit aktivní zapojení sboru při stavbě protipovodňových zábran během povodní 2013 v Praze a samotné odstraňování škod. Tento přírodní živel postihl převážnou část naší republiky a způsobil značné škody. Nyní se ovšem v novém roce připravujeme k zahájené sezoně v hasičském sportu a intenzivně věnujeme přípravám k soutěžním kláním, které odstartuje Zimní pohár v uzlování. Ten je v letošním roce pořádán sborem dobrovolných hasičů Zličín a Ďáblice.

 

Komentáře jsou uzavřeny.