První místo na Memoriálu Vladimíra Neumana

V sobotu 11.6.2016 se jako již tradičně vydalo naše družstvo do Jenštejna na Memoriál Vladimíra Neumana.

Pořadatelé si pro nás připravili 4 náročné úkoly. První byl týmový výběh na ochoz věže místního hradu.

Po splnění tohoto fyzicky náročného úkolu jsme se vydali k místnímu rybníku, kde jsme provedli záchranu tonoucího pomocí nafukovacího člunu a poté jsme na břehu prověřili svoji zdatnost v poskytování první pomoci tonoucímu.

Následují úkol byl jako tradičně práce s nastavovacími žebříky v prostoru silážní jámy.

Poslední úkol byl klasický požární útok, akorát přizpůsobený pro družstvo 1+3.

V nelehkém boji jsme obsadili první místo.

Tímto bych chtěl poděkovat pořadatelům za perfektně připravenou soutěž a do dalšího ročníku bych jim chtěl popřát větší účast.

Veškeré fotografie zde. (autor Petra Maršálová)

 

Memoriál Františka Zvoníčka

V sobotu 14.5.2016 se v Řepích konal 24. ročník Memoriálu Františka Zvoníčka, kam náš sbor vyslal 4 družstva.

V kategorii muži nad 35 let jsme letos soutěžili poprvé a v konkurenci pěti družstev jsme obsadili 5. místo.

V kategorii mladších dětí jsme byli zastoupeni hned dvakrát.  Ve startovním poli složeném z 11. družsrtev se družstvo A umístilo na 6. místě a družstvo B na místě desátém.

Nejúspěšnějším z našich čtyř družstev se stalo družstvo starších dětí, které mezi osmi družstvy své kategorie bralo krásné 3. místo a tedy bronzovou medaili.

Na této adrese jsou umístěny fotky z této akce: https://goo.gl/photos/e4JfT2kzunPp4L289

XI. Letňanský železňák – krásné 6. místo

Už tradičně patřila třetí dubnová sobota soutěži hasičské všestrannosti O pohár starosty Letňan – Letňanský železňák. Za naší jednotku se zúčastnilo družstvo ve složení Tomáš, Petr, Pepa, David Hájek, Marek Mor a Tonda.

Je již zvykem, že každé dva roky se pořadatelé snaží obměňovat soutěžní disciplíny a tak jsme byli lehce nervózní, co si na nás připravili.

Soutěžili jsme v těchto disciplínách:

Jízda zručnosti: V této disciplíně jsme museli udělat průjezd našemu Manovi odházením špatně stojícího auta a poté musel řidič Petr prokázat svoje dovednosti v jízdě na přesnost. Po ukončení jízdy nás čekala ještě malá rozcvička v podobě přetažení hasičského Trambuse pomocí lana na určenou vzdálenost.

Záchrana z výšky: Práce s nastavovacími žebříky a následná sebezáchrana pomocí lana a hasičského opasku.

Hašení budovy: Královská disciplína celé soutěže, ve které se pomocí jednoho C proudu v dýchací technice musí uhasit reálně hořící dům a nalézt v něm pohřešovanou osobu.

Dopravní nehoda: Po příjezdu na místo disciplíny nás čekala simulovaná dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Jeden automobil byla na boku a druhý hořel v motorovém prostoru. Museli jsme nejprve uhasit oheň. Následovalo vyproštění zaklíněné osoby v bezvědomí z auta na boku a poskytnutí předlékařské první pomoci všem účastníkům nehody.

Orientace v neznámém prostoru: Úkolem byla správná součinnost dvou průzkumných skupin a velitele a nalezení předmětů. Simulace zakouřeného prostředí byla provedena zaslepením zorníků masek dýchacích přístrojů.

Práce s motorovou pilou: Výměna řetězu, provedení kombinovaného řezu a odvětvování na trenažéru. To celé v jednom časovém limitu. Druhá část úkolu byla řezání ruční pilou tzv. kaprem na čas a přesnost.

Poslední disciplínou byla silová štafeta: Na začátku provedla dvojice soutěžících smotání 4 hadic C do kotouče, jejich vynesení do prudkého kopce a následné uložení na předem připravenou podložku. Poté následoval zrychlený přesun na další stanoviště, kterým byla 1,5 m vysoká bariéra, kterou musela dvojice překonat a 5x si přes bariéru předat hasicí přístroj CO2, následovalo překonání žebříku, podlezení atletické překážky, přesun dvou 20l kanystrů a závěrečný sprint do cíle. V okamžiku doběhnutí první štafety startovala k plnění disciplíny štafeta druhá.

Zde jsou veškeré fotografie (autor Petra Maršálová)

XI. Letňanský železňák 16.4.2016