Dětský den Satalice 3.6.2012

Jako již tradičně se první červnový víkend konal v Satalicích u skautské klubovny Dětský den.

Letošní ročník byl pod záštitou našeho SDH a Satalického Sokola. My jsme si připravili pro děti tři soutěže – osvědčené hity: stříkací domeček, lovení rybiček a házení koužků a míčků.

Sokolové měli připraveny také tři disciplíny: skákání na gumu, chůze na chůdách a překonání vodorovného lana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci soutěžení čekala na děti sladká odměna v podobě perníku a krabičkového pitíčka a jako speciální bonus si mohly za odměnu skočit z hasičské tatry do záchranné plachty.

Závěrem celého dětského dne byla dětmi nejoblíbenější atrakce a to skotačení v pěně, kterou jsme jim ochotně připravili na volném prostranství u skautů.

Tímto bychom rádi poděkovali za podporu a spolupráci MČ Satalice a Sokolu Satalice.

A hlavně děkuji všem hasičům, kteří se na zdárném průběhu podíleli: Hance, Kačence, Pétě, Klárce, Markétce, Laurí, Petrovi H., Jirkovi K., Romanovi, Tondovi, Petrovi N., Petrovi P., Petrovi B., Lence K. a Davidovi.

Dětský den Mazurská 1.6.2012

Na pátek 1.6.2012 jsem byli pozváni do Základní školy Mazurská v Praze 8, abychom se prezentovali na oslavách dne dětí.

Pro děti ze základní školy jsme si připravili ukázku zásahové techniky a vybavení. Menší děti si mohly vyzkoušet hašení domečku pomocí džberové stříkačky, pro větší děti byly připraveny testové kvízy. Na závěr dopoledne jsme si pro všechny připravili překvapení v podobě pěny, ve které si všichni pořádně zařádili.

Po přestávce na oběd si děti, které ještě nešly domů mohly vyzkoušet nácvik resuscitace na našem modelu AmbuMan.

Kolem třetí hodiny odpolední proběhla ukázka zásahu u dopravní nehody. Tu jsme si připravili ve spolupráci s kolegy z Českého Červeného kříže. Návštěvníci si mohli na vlastní oči prohlédnout jednotlivé činnosti záchranných složek při likvidaci následků této události.

Tímto bychom rádi poděkovali za pozvání společnosti YIT, panu Krulíkovi a slečně Farové z ČČK a Zuřivému reportérovi Aleši Růžičkovi za výbornou spolupráci.

Také se o nás mluvilo zde: Zuřivý reportér s dětmi na Den dětí!

Foto ze zásahu 30.4.2012

P9, Semilská x Cukrovarská ; požár skládky odpadu

Foto ze zásahu 3.3.2012

P9, Skorkovská ; požár porostu