15.6.2021 Předání nové zbrojnice do užívání

Úterní odpoledne se navždy zapsalo do naší historie. V naší nové zbrojnici se sešli zástupci magistrátu, realizační firmy, technického dozoru investora, městské části a našeho sboru u formálního předání novostavby do užívání naší městské části, potažmo našeho SDH.
Oficiální předání spojené s dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost uspořádáme po prázdninách nejspíš v polovině měsíce záři. Termín včas oznámíme.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nám pomohli tuto několik desetiletí dlouho cestu k důstojnému zázemí pro naši činnost úspěšně absolvovat.

Tomáš Maršál, velitel SDH