IX. ročník soutěže Letňanský železňák

Dne 12. 4. 2014 se na území MČ Praha 18 Letňany uskutečnil již 9. ročník soutěže pro hasičské jednotky s názvem „O putovní pohár starosty Letňan“. Soutěž se zaměřením na reálné situace při zásazích hasičů je vynikajícím testem připravenosti jednotek PO. Soutěž začíná na 6-ti stanovištích rozmístěných v lokalitě Letňany.

Doplňkovou soutěží byl tzv. „Letňanský železňák“, tedy výstup jednotlivců v plné výbavě do 14. patra výškové budovy na čas. Tato disciplína se konala po dobu soutěže ve výškové budově naproti bazénu Letňany Lagoon.

zdroj: http://www.pozary.cz/

 

kompletní výsledkové listiny:

Letňanský závod požárnické všestrannosti: http://storage.pozary.cz/2014/04/5349978f03f02/ix-rocnik.56t4c3iwyh.pdf

Letňanský železňák: http://storage.pozary.cz/2014/04/5349978f03f02/zeleznak.8ww31zekub.pdf

 

Preventivní akce s Dopravním podnikem

Součástí plánu práce celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Satalice bylo uskutečnění akce pro kolektivy mladých hasičů, které působí ve Sborech dobrovolných hasičů po celé České republice. Na autobusové garáži Dopravního podniku hlavního města Prahy jsme se sešli, abychom přivítali malé i velké návštěvníky nejen z těchto řad.

Tato akce proběhla za podpory Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl.m. Prahy, DP hl. m. Prahy a vedení provozovny DP-A Klíčov.

 

Hasiči Praha Satalice zde ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Praha Ďáblice, Letňany a kolegy z Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku uspořádali preventivní akci pro děti z kolektivů mladých hasičů. Pozvání přijali i rodiče naší hasičské mládeže, přátelé se svými rodinami a další návštěvníci z řad složek IZS a zaměstnanců DP hl. m. Prahy.

Pořádající Sbor dobrovolných hasičů Satalice  poskytl celou svou vozovou flotilu, čítající DA Tranzit, CAS 20 Man a CAS 32 Tatra 815, jimiž byly zajišťovány zážitkové jízdy po areálu autobusových garáží. Hasičský záchranný sbor DP se zde prezentoval technickým vozem Tatrou 815 včetně posádky.

 

Sbor dobrovolných hasičů z Letňan se do programu zapojil s AZ 30, žebříkovou IFOU, která byla využita k předvedení ukázek výstupu do 30 metrů ve volném prostoru. Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice poskytl CAS 32 Tatru 148 a K 24 Liaz, kterými zajišťoval zdroj vody pro plnění soutěžních disciplín.

Pro návštěvníky byla přichystána tzv. „stezka hasiče“, jejíž součástí byly čtyři soutěžní disciplíny. Jednalo se o překážkovou dráhu, jejíž cílem bylo proběhnout osmi pneumatikami, překonat bariéru a úkol zakončit nastříkáním vody na hasičský terč za pomoci džberové stříkačky. Druhou disciplínou bylo pospojovat hasičské hadice a vytvořit vedení dvou proudů. Disciplínou číslo tři bylo uhasit pomyslný plamen v nástřikovém domečku a na závěr u posledního stanoviště vyplnit hasičský kviz. Po absolvování všech úkolů mohly děti získat zajímavé věcné ceny. Ti nejmenší si měli možnost vymalovat hasičské omalovánky.

 

Nejmenší návštěvníci s radostí přivítali možnost svezení v hasičském voze, které s nimi prakticky po celou dobu trvání akce pendlovaly po areálu autobusových garáží. Při jízdě nechyběly zapnuté světelné majáky.

 

Více informací v zápisu z kroniky http://www.sdhsatalice.eu/mladi-hasici/kronika/

Hasičské soustředění v Krkonoších

O víkendu 13.9.-15.9. se naši mladí hasiči společně s mladými hasiči z Ďáblic stejně jako minulý rok zúčastnili hasičského soustředění ve Velké Úpě v Krkonoších.

Po příjezdu jsme se ubytovali v pěkném penzionu, který jsme měli jen pro sebe. V sobotu ráno nás příliš nepotěšilo počasí, neboť lilo jak z konve, ale jelikož jsme tvorové přizpůsobiví, tak jsme si upravili celý suterén a přípravy na blížící se závod požárnické všestrannosti jsme s dětmi zvládli uvnitř.

V přízemí jsme vytvořili stanoviště s požární ochranou, uzlováním a základy topografie. V prvním patře potom na mladé hasiče čekala zdravověda.

Soutěživým dopolednem nás provázel náš kamarád Péťa, který s námi strávil celý víkend.

Péťa je zrakově postižený, leč je to skvělý  muzikant a ještě skvělejší masér. Všichni vedoucí si  od něj nechali provést odbornou masáž zad a šíje. Odpoledne jsme se s dětmi vydali lanovkou na Portáškovy boudy a odtud pěknou procházkou lesem zpět dolů do Velké Úpy. Cestou jsme si nemohli odříct zastavení v penzionu Jana na borůvkové limonádě a někteří si dali i borůvkový koláč.

Na neděli jsme se s místními dobrovolnými hasiči domluvili na prohlídce místní hasičské stanice. Místní hasiči jsou zařazeni jako JPO II. a disponují repasovanou Tatrou 815 a Manem. Při prohlídce hasičské stanice jsme si měli možnost prohlédnout pěkně vybavené zázemí stanice vč. klubovny mladých hasičů, které tu začali po několikaleté odmlce opět vést. Během příjemného rozhovoru jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, například, že tu mají skvělou spolupráci s profesionálními hasiči, jak jsou plně využíváni v případech mimořádných událostí i při jakých vážných událostech místní „horská“ jednotka požární jednotky zasahovala.

V odpoledních hodinách jsme se vydali na cestu k domovu…

Den dětí v Satalicích

  Vzhledem k povodním, které postihly celou naší republiku, byly pozměněny priority u většiny z nás. Bohužel toho nebyl ušetřen ani tradiční Den dětí v Satalicích, který se koná každoročně na začátku měsíce června.

Přestože byl termín tohoto mimořádného dne na dvakrát přesunut, tak se nakonec podařilo den s programem pro děti zrealizovat. A vydařil se nad naše očekávání. V neděli 16. června došlo v Sport areálu v Satalicích ke kombinaci lákavého programu, dobré nálady, nadšených dětí a skvělého počasí při Dni dětí 2013. SDH Praha Satalice ve spolupráci s TJ SK Satalice a Policií ČR zde pro děti připravili pestrý program.

Kromě zástupců složek hasičů a policie zde bylo k vidění Handbike, což jsou invalidní vozíky, na kterých si návštěvníci měli možnost vyzkoušet zkušební jízdu. Dále zde nechyběla zábavná skákadla, školička tenisu, fotbalu, in-line, výroba zvířátek z balónků, malování na obličej a mnoho dalšího. Závěr dne byl ovšem opět v režii místních hasičů, kteří jako obvykle nezklamali…..