15.6.2021 Předání nové zbrojnice do užívání

Úterní odpoledne se navždy zapsalo do naší historie. V naší nové zbrojnici se sešli zástupci magistrátu, realizační firmy, technického dozoru investora, městské části a našeho sboru u formálního předání novostavby do užívání naší městské části, potažmo našeho SDH.
Oficiální předání spojené s dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost uspořádáme po prázdninách nejspíš v polovině měsíce záři. Termín včas oznámíme.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nám pomohli tuto několik desetiletí dlouho cestu k důstojnému zázemí pro naši činnost úspěšně absolvovat.

Tomáš Maršál, velitel SDH

Poděkování za finanční podporu kroužku mladých hasičů

V roce 2019 jsme požádali o přidělení grantů na podporu vybavení kroužku mladých hasičů. Uspěli jsme ve dvou dotačních programech, díky kterým se nám podařilo pořídit velké množství soutěžního materiálu. S novým vybavením se bude našim mladým hasičům lépe trénovat i závodit a jejich činnost bude bezpečnější.

V roce 2019 finančně podpořili náš kroužek mladých hasičů a za to jim patří veliký dík:

Nadační fond Veolia částkou 25.000 Kč, za které jsme pořídili sady závodních hadic pro dětské a juniorské družstvo.

Magistrát hlavního města Prahy v dotačním programu na podporu volného času dětí a mládeže částkou 46.900 Kč , za které jsme pořídili vybavení na požární útoky.