Letní kino ženy v běhu 6.9.2019

STATEK SATALICE (ulice K Rybníčku) od 20:15

lavičky bez opěradel

výborné občerstvení zajištěno

vstupné dobrovolné