Výroční valná hormada 18.1.2013

Pozvánka 2013

 Sbor dobrovolných hasičů

Praha – Satalice

si Vás dovoluje pozvat na výroční valnou hromadu, která se koná dne 18. ledna 2013 od 19:00 hodin v restauraci Na Hřišti.

Program:

1)   Zahájení

2)   Zpráva o činnosti za rok 2012

3)   Zpráva revizní komise za rok 2012

4)   Plán práce na rok 2013

5)   Diskuze

6)   Závěr

 

Nezapomeňte si vzít členské průkazy a peníze na členské příspěvky.

Po ukončení schůze bude podáno malé občerstvení.

 

Srdečně zve výbor

Komentáře jsou uzavřeny.